L'équipe

Imvista-GroupV2

Nos collaborateurs

Viktor portait.jpg

Président

Viktor Kämpfen

v.kaempfen@imvista.ch

027 456 20 50

avatar homme

Directeur

Raphaël Perruchoud

r.perruchoud@imvista.ch

027 456 20 52

Patricia portait.jpg

Cheffe de projets - Haut Valais

Patricia Grichting

p.grichting@imvista.ch

027 456 20 55

Gilles portait-V2.jpg

Chef de projets - Valais Central

Gilles Darbellay

g.darbellay@imvista.ch

027 456 20 50

pix natacha

Adjointe chef de projets

Natacha Imhof

n.imhof@imvista.ch

027 456 20 50

Jennifer portait.jpg

Marketing, communication & vente

Jennifer Tissières

j.tissieres@imvista.ch

027 456 20 50

Vinciane portrait redressé

Responsable clients & portails

Vinciane Blecich-Genolet

v.blecich@imvista.ch

027 456 20 50

Tamara portait.jpg

Comptabilité & finances

Tamara Braun

t.braun@imvista.ch

027 456 20 50